Grupa Samopomocowa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

adres: ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia
tel: 58 622 22 22
e-mail: sow@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl
godz. otwarcia: całodobowo

Forma

Spotkania grupowe

Dla kogo

Dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Ograniczenia wiekowe

Dla osób pełnoletnich

Okres trwania

Minimum 12 spotkań

Dni i godziny

do uzgodnienia z prowadzącymi

Warunki skorzystania

Ukończenie cyklu spotkań Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz konsultacja indywidualna do grupy

Przybliżony czas oczekiwania

Brak

Wskazówki

Grupa samopomocowa ma charakter otwarty i ciągły. Skierowana jest do klientek, które ukończyły pełen cykl spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w SOWie lub w jakimkolwiek innym ośrodku. Docelową grupą są klientki będące w trakcie procesu wychodzenia z mechanizmów przemocowych, które posiadają już wiedzę i świadomość na temat tych mechanizmów, ale nadal potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z aktualną sytuacją. Kwalifikacja klientek do uczestnictwa w grupie odbywa się podczas indywidualnej konsultacji z psychologiem. Spotkania grupy odbywają się raz na dwa tygodnie, w środy od 17.30 do 19.30. Osoby koordynujące grupę są obecne tylko na niektórych spotkaniach grupy (w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na cztery spotkania). Celem grupy jest przedłużenie możliwości korzystania ze wsparcia w sytuacji wychodzenia z mechanizmów przemocowych oraz stopniowe uniezależnianie się klientek od zinstytucjonalizowanych form pomocy.

Zgłoś nieaktualne informacje

Sukces!

Zgłoszenie zostało poprawnie wysłane. Dziękujemy